KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Misafirlerimiz,

Blue Waters Club olarak misafirlerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerin kullanımında, temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız bilgilendirme yazısını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu metinde KVKK kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verilerinizin toplanması ve hukuki sebebi ve diğer haklarınızla ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Dilediğiniz zaman bize başvurarak; Kişisel verilerinizin kullanılma amacını, hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını öğrenebilirsiniz veya daha fazla bilgi almak için metnin sonunda yer alan ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’’ ve ‘’Çerez Politikası’’ linklerini inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Misafirlerimiz olarak kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, aile ve yakınlarınız ile ilgili verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres eğitim, medeni durum, kimlik bilgileri, konaklama, harcama bilgileri, fatura bilgileri, meslek, sağlık bilgileri, gıda alerjisi, fotoğraf, araç plakası, acil durumlar için yakınlarınızın adı, soyadı ve e-posta adresi, misafir ürün bilgisi, misafir giriş ve çıkış tarihleri, acente/firma bilgileri gibi) otelimizin resepsiyonu veya web sitesi gibi kanallardan; sözlü, yazılı, ya da elektronik ortam üzerinden bize iletebiliyorsunuz. Bize iletmiş olduğunuz bu bilgileri size daha iyi ve güvenli hizmet verebilmek için işlemekteyiz.

Kişisel ve özel nitelikli verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

Kişisel verileriniz; sizlerin açık rızasına istinaden yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle, doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; şirketimiz, ortaklarımız, grup şirketlerimiz, iştiraklerimiz, acentelerimiz, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verilerinizi şirketimizle paylaştığınızda, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz haklar ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bilmelisiniz. Yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumluluklar tamamen size aittir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri ([email protected]) adresine bildirebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında veya kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Korunması

Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almaktadır. Olası web sitemize ve ağ sistemimize yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

İlgili Kişinin Hakları

Şirketimize başvuru yaparak kişisel verilerinizin;
a İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki linkte bulunan ‘’Bilgi Edinme Başvuru Formunu’’ eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalı şekilde aşağıda belirtilmiş olan iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla göndererek iletebilirsiniz. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edilebilir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

İletişim

Adres : Sorgun / Manavgat 07601 Antalya/Türkiye

Tel : 0-242 744 06 06

Fax : 0-242-756 95 57

E-posta Adresi: [email protected]

Kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Çerez Politikası

 

 

Veri Sahibi Bilgi edinme Başvuru Formu
Havalimanı Transfer

Antalya Havalimanı'ndan otelimize ulaşımınızı sağlıyoruz.

1 - 3 Kişi Bagaj Sayısı: 2 büyük + 1 küçük / 3 Yetişkin veya 2 Yetişkin + 1 çocuk (Binek Araç)
€ 75
4 - 7 Kişi (Max. 7 Kişi / 1 Bebek Koltuğu) Araç: Mercedes Sprinter
€ 100
8 - 9 Kişi (Max. 9 Kişi / 1 Bebek Koltuğu) Araç: Mercedes Sprinter
€ 120
Transfer talebiniz için bizi arayabilir ya da [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.
+90 242 744 06 06
Tarih Seçiniz
Kişi Sayısı 2 Yetişkin / 0 Çocuk
Tarih Seçiniz  
Kişi Sayısı 2 Yetişkin / 0 Çocuk
Yetişkin 13+
Çocuk 0 - 12